LEGEA nr.507 din 28 noiembrie 2003
bugetului de stat pe anul 2004
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.454/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art.44 alin. (1)
  H.G. nr.1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
art. 44
  H.G. nr.1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
art.35 alin. (1)
  H.G. nr.1.501/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
art.38 alin.(5)
  H.G. nr.1.503/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
art.38 alin.(5)
  H.G. nr.1.504/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. și Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
art.38 alin.(5)
  O. nr.1.818/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
art. 11
  O. nr.48/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 (abrogat prin O. nr.1.193/2004)
art.13 alin.(5)
  H.G. nr.18/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de aniversarea a 145 de ani de la Unirea Principatelor Române Moldova și Muntenia
  H.G. nr.21/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
art.44 alin. 1
  H.G. nr.34/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse pe versantul Nord-Est al municipiului Suceava, județul Suceava
  H.G. nr.35/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.36/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.41/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.63/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, afectate de cutremurele din 24 mai și 2 august 2002
  H.G. nr.83/2004 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
art.40
  H.G. nr.104/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.112/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sibiu
  H.G. nr.113/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.125/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea finanțării unor lucrări de reamplasare a Monumentului Eroilor Comuniști (abrogat prin H.G. nr.440/2004)
  H.G. nr.121/2004 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări finanțate din bugetul de stat în domeniul aviației civile, pentru anul 2004
anexa nr.3
  H.G. nr.127/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Teleorman
  H.G. nr.123/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente acestora în cadrul bugetului pe anul 2004 al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
  H.G. nr.131/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.135/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Covasna
  H.G. nr.142/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.133/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Satu Mare
  H.G. nr.136/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Harghita
  H.G. nr.141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
art.14 alin.(3)
  H.G. nr.132/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.134/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sălaj
  O. nr.51/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților pe anul 2004
  O. nr.172/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.52/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
anexa nr.3/12/24
  O. nr.53/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
anexa 3/12/24
  O. nr.54/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
anexa nr.3/12/24
  H.G. nr.183/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.187/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și a bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2004
  H.G. nr.188/2004 privind organizarea la București, în perioada 9-11 martie 2004, a Conferinței "Oportunități de investiții în Europa Centrală și de Est"
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
art.9 alin.(2)
  H.G. nr.227/2004 privind acoperirea unor cheltuieli de funcționare a Comisiei de istorici pentru studierea Holocaustului
  O. nr.56/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului pe anul 2004
anexa nr. 3/12/24
  H.G. nr.272/2004 privind desemnarea Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar și autoritate de management pentru Fondul de coeziune
art.9 alin.2
  H.G. nr.281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru finanțarea cheltuielilor aferente realizării și amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad
  H.G. nr.282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.306/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.332/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea "Sfântul Dimitrie" - Sighișoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia
  H.G. nr.369/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.389/2004 privind suplimentarea bugetului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.403/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art.9 alin.(2)
  H.G. nr.424/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de finalizare a Catedralei "Învierea Domnului" din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
  H.G. nr.440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
  H.G. nr.454/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.444/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Arad
  H.G. nr.464/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Mehedinți
  H.G. nr.465/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.467/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.484/2004 privind aprobarea Listei agenților economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum și a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat
art.22 alin.(2)
  H.G. nr.514/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru realizarea unor obiective de investiții și efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor județene și comunale
  H.G. nr.516/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Biserica Ortodoxă Română "Schimbarea la Față" din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.585/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Dâmbovița
  H.G. nr.612/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.611/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Vâlcea
  H.G. nr.623/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.606/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.241/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 22
  H.G. nr.629/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
art.25 lit.a)
  H.G. nr.630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.632/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.648/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.651/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor
art.25 lit.a)
  O. nr.143/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2004
anexa nr. 3/12/24
  H.G. nr.680/2004 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării ediției a IV-a a Festivalului Internațional al Cântecului pentru Copii și Adolescenți "Steaua de Aur"
  H.G. nr.684/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași
  H.G. nr.685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 Universității "Nicolae Titulescu" din București pentru finalizarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții "Cămin studențesc" (abrogat prin H.G. nr.816/2004)
  H.G. nr.690/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.692/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.700/2004 pentru modificarea art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
  H.G. nr.701/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.702/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea
  H.G. nr.722/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.705/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Timiș
  H.G. nr.707/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru finanțarea participării României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii", Aichi, Japonia
  H.G. nr.745/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.728/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Palatul Baroc din municipiul Timișoara, județul Timiș
  O. nr.293/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.22
  H.G. nr.770/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, în vederea organizării de către Direcția pentru Protecția Copilului a Sectorului 2 al Municipiului București a unor manifestări specifice dedicate Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2004
  H.G. nr.771/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.772/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.775/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării, în perioada 28 mai - 6 iunie 2004, a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a XI-a
  O. nr.580/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. IV la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  H.G. nr.807/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Buzău
  H.G. nr.815/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.835/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.840/2004 privind organizarea la București, în perioada 13-14 iulie 2004, a Conferinței Ministeriale a Procesului de Cooperare Dunăreană
  H.G. nr.845/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.849/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
  H.G. nr.852/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agenției SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
art.9 alin.(2)
  H.G. nr.846/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Institutul Național de Statistică
  H.G. nr.904/2004 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, între Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Culturii și Cultelor
art.40
  H.G. nr.925/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.943/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.944/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.949/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de construcție a Catedralei "Maica Domnului" din orașul Gura Humorului, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  O. nr.373/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.22
  H.G. nr.981/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.982/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  O. nr.357/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  O. nr.4.209/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din învățământ
  H.G. nr.1.103/2004 privind aprobarea Listei agenților economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Art. 22 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.116/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reamenajarea spațiilor din trei imobile destinate activității de emitere și evidență a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere și a pașapoartelor
  H.G. nr.1.118/2004 privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea unor acțiuni ocazionate de participarea României la Jocurile Olimpice de Vară, Atena 2004
  H.G. nr.1.140/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări la Așezământul socio-caritativ "Providența" din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.1.144/2004 privind aprobarea redistribuirii unor sume alocate din credite externe pe anul 2004
  O. nr.1.355/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.183/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.186/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.176/2004 privind organizarea la București, în perioada 23-25 septembrie 2004, a Conferinței de Evaluare Economică pe Termen Mediu (CMTEA)
  O. nr.549/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.22
  O. nr.550/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.1.257/2004 pentru modificarea anexei nr. II (1-4, 6 și 11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
art. 44
  H.G. nr.1.261/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.262/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în perioada 27 iulie - 1 august 2004
  H.G. nr.1.279/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
  H.G. nr.1.275/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Patriarhia Română - Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia
  H.G. nr.1.320/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, în vederea elaborării studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de edificare a unei "Clădiri de servicii guvernamentale"
  H.G. nr.1.321/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.318/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
  H.G. nr.1.310/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.327/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.1.502/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art.22
  H.G. nr.1.344/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor produse de calamități în comuna Agăș, județul Bacău
  H.G. nr.1.349/2004 privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 pentru finanțarea activităților de gestionare a deșeurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN- HH București, pe platforma București-Măgurele
  H.G. nr.1.360/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 pentru județul Arad, în vederea finalizării Parcului reconcilierii româno-maghiare din municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.1.350/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.365/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.1.364/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.370/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru acoperirea cheltuielilor privind bursele cursanților și stagiarilor la programele de formare specializată pentru managerii publici
  H.G. nr.1.371/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Bucureștilor - parohia "Sf. Spiridon Vechi"
  H.G. nr.1.395/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.396/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.1.397/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.424/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Arad
  H.G. nr.1.425/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru municipiul Lupeni, județul Hunedoara
  O. nr.1.103/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.1.628/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art. 22
  H.G. nr.1.445/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.444/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.455/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării Muzeului Național de Artă Contemporană
  H.G. nr.1.457/2004 privind aprobarea organizării și finanțării seminarului internațional cu tematica "Prevenirea și combaterea bioterorismului", în perioada 6-10 octombrie 2004
  O. nr.654/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.22
  H.G. nr.1.502/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.509/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.510/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.512/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.520/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.524/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.525/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.526/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.1.533/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
  H.G. nr.1.529/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare și a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.1.534/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea Ortodoxă Râmeț din județul Alba
  H.G. nr.1.536/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.537/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.554/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.1.555/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
art. 25 lit.a)
  H.G. nr.1.565/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.566/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru organizarea unei expoziții de pictură românească contemporană la sediul Parlamentului European de la Bruxelles
  H.G. nr.1.567/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.1.568/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.1.569/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.570/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.1.571/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Direcția Generală de Protecție și Anticorupție
  H.G. nr.1.600/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.602/2004 privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru ședințele Guvernului
art.25 lit.a)
  H.G. nr.1.604/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.605/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.606/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.1.591/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.607/2004 pentru înființarea Centrului român de informare și documentare în domeniul de activitate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE și a Punctului de informare și documentare OCDE la București
art.25 lit.a)
  H.G. nr.1.615/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea "Sfântul Dimitrie" - Sighișoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia
  H.G. nr.1.616/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.622/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.623/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.641/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.642/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.651/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.654/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
art.25 lit a)
  O. nr.700/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.22
  O. nr.1.287/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  H.G. nr.1.676/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.1.677/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.1.678/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vaslui
  H.G. nr.1.679/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.1.680/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.673/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.674/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.675/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Buzău
  H.G. nr.1.671/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului
  H.G. nr.1.686/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.727/2004 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.729/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.731/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.733/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.735/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.763/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.761/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.762/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.780/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Catedrala Ortodoxă Română "Sfânta Treime" din municipiul Baia Mare, județul Maramureș
  H.G. nr.1.787/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.1.788/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.1.792/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului", comuna Adâncata, județul Suceava
  H.G. nr.1.793/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții
  H.G. nr.1.795/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea Centenarului Filarmonicii "Oltenia" Craiova în perioada 26 noiembrie - 17 decembrie 2004
  H.G. nr.1.796/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.797/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române
  H.G. nr.1.800/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala Ordotoxă "Eroii Neamului" - Carei din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
  H.G. nr.1.826/2004 pentru suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.798/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.856/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2004 a Zilei Naționale a României și a 86 de ani de la Marea Unire
  H.G. nr.1.857/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Centrului de studii patristice și ecumenice de la Mănăstirea Nicula, județul Cluj, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.1.858/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea unor culte religioase din România
  H.G. nr.1.859/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala Ortodoxă Gura Humorului, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.860/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.861/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Mănăstirea Bârsana, județul Maramureș, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului
  H.G. nr.1.862/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări de restaurare și întreținere la Palatul Patriarhiei și la Biserica Mare din Complexul Mănăstirii Antim, din municipiul București
  H.G. nr.1.863/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție și reparații la Mănăstirea Salva, județul Bistrița Năsăud, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.1.851/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Agenția pentru Strategii Guvernamentale
  H.G. nr.1.852/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru orașul Predeal, județul Brașov
  H.G. nr.1.853/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.854/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru continuarea lucrărilor la Așezământul de öistență Socială "Sfântul Apostol Andrei" - Fălticeni, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.855/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Gorj
  H.G. nr.1.869/2004 pentru aprobarea redistribuirii unor sume alocate din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.1.871/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.864/2004 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României"
  H.G. nr.1.908/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Vâlcea
  H.G. nr.1.910/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.912/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Orfelinatul de copii "Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana" din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.913/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.915/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.918/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.933/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.934/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.953/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.954/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.1.955/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru Episcopia Caransebeșului, în vederea construirii, reparării și reabilitării unor lăcașuri de cult din județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.963/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.957/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție și restaurare la unele unități de cult
  H.G. nr.1.958/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Bisericii Ortodoxe "Sfântul Sava" din municipiul Buzău
  H.G. nr.1.960/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Romano-Catolică Bacău
  H.G. nr.1.961/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Institutul Național de Statistică
  H.G. nr.1.962/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.964/2004 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Justiției pe anul 2004
  H.G. nr.1.966/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.967/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
art.38
  H.G. nr.1.969/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.956/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aducțiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevița, județul Suceava
  H.G. nr.1.981/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Călărași
  H.G. nr.1.983/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.991/2004 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.1.988/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
art. 25 lit.a)
  H.G. nr.2.015/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții și pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.2.020/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.013/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.2.021/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Prefectura Județului Galați
  H.G. nr.2.024/2004 pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
  H.G. nr.2.025/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea Lainici, județul Gorj, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Craiovei
  H.G. nr.2.027/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă "Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon" din incinta Schitului "Sfântul Mina" din orașul Târgu Neamț, județul Neamț
  H.G. nr.2.029/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române
  H.G. nr.2.046/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.023/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.042/2004 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.2.043/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.038/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.039/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.030/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.031/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.032/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.033/2004 privind redistribuirea unei sume în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 pentru lucrări de execuție la unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări imobile din învățământul preuniversitar
  H.G. nr.2.034/2004 pentru modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Administrației și Internelor din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.2.037/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.081/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.121/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.123/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.125/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.126/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.129/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru repatrierea unei părți importante din opera sculptorului George Apostu
  H.G. nr.2.120/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.2.138/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.2.144/2004 pentru modificarea anexei nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
art. 44 alin. (1)
  H.G. nr.2.162/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.163/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Autoritatea Națională pentru Tineret, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.171/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru județul Gorj
  H.G. nr.2.210/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru efectuarea lucrărilor de reparații la unele unități de cult
  H.G. nr.2.211/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
  H.G. nr.2.212/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.213/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.214/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.217/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.218/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.2.220/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.221/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea "Brâncoveanu" din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului
  H.G. nr.2.222/2004 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații între anii 1996-2004 în județul Arad
  H.G. nr.2.223/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
  H.G. nr.2.224/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.2.226/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Biserica "Adormirea Maicii Domnului", comuna Afumați, județul Ilfov
  H.G. nr.2.231/2004 privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.238/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.239/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.2.244/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.225/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.2.232/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.2.233/2004 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2004
  H.G. nr.2.234/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.235/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Gorj
  H.G. nr.2.236/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.248/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.241/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.242/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.2.243/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.249/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.2.250/2004 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului "O Românie Frumoasă"
  H.G. nr.2.275/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.856/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 22
  H.G. nr.2.310/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin, pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada 19-20 noiembrie 2004
  H.G. nr.2.311/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.2.313/2004 privind diminuarea cheltuielilor și a deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și a deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
  H.G. nr.2.316/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Argeș
  H.G. nr.2.317/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.320/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Protopopiatul Ortodox Român Oaș
  H.G. nr.2.321/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.322/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției - Direcția generală de protecție și anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.323/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.318/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.319/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
art. 25 lit.a)
  H.G. nr.2.326/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.2.327/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
  H.G. nr.2.328/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sălaj
  H.G. nr.2.329/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Harghita
  H.G. nr.2.330/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.2.312/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.315/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.332/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.353/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.305/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.1.659/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.260/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  H.G. nr.2.359/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.360/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.361/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.364/2004 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pe anul 2004
  H.G. nr.2.362/2004 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.2.397/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.2.435/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Sri Lanka
  O. nr.12/2005 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 22
  O. nr.67/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art. 22
  O. nr.51/2005 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 22
  O. nr.65/2005 al ministrului economiei și comerțului privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului


Luni, 19 aprilie 2021, 22:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.