ORDIN nr.830 din 12 noiembrie 2003
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.830 din 12 noiembrie 2003
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 836/25 noi. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Functie activa:
Modifică: O. nr.343/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.535/2007 al ministrului transporturilor privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
- la 25 aug. 2007
odata cu:
O. nr.343/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară
- la 25 aug. 2007


Vineri, 03 iulie 2020, 20:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.