DECIZIE nr.811/EN din 2 octombrie 2003
privind organizarea activității de colectare a creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.811/EN din 2 octombrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 826/21 noi. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art. 162, art. 163
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.199/2010 pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetare ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal


Vineri, 05 iunie 2020, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.