HOTĂRÂRE nr.1.099 din 18 septembrie 2003
privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive și bazele sportive, precum și anexele aferente, situate în unele unități administrativ-teritoriale, din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în proprietatea publică a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.099 din 18 septembrie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 695/3 oct. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului


Duminică, 07 martie 2021, 11:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.