ORDIN nr.688 din 22 septembrie 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Cereale și Produse Derivate din România" - C.P.D.R.

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.688 din 22 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 680/26 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
  H.G. nr.383/2002 privind numirea în funcția de președinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogat prin H.G. nr.94/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.99/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Organizației Interprofesionale pe Produs "Cereale și Produse Derivate" din România O.I.P.C.P.D.R. ca organizație interprofesională pe filiera cereale


Miercuri, 02 decembrie 2020, 05:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.