HOTĂRÂRE nr.941 din 14 august 2003
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.941 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 636/5 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.1.613/1998 al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, transportul, depozitarea și verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune: C5Ń98
la 1 ian. 2005
  O. nr.303/1999 al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea și scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de până la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99
la 1 ian. 2005
Modifică: O. nr.113/2001 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente - butelii (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
- la 1 ian. 2005
Trimitere la: L. nr.31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
  O.G. nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
  O.G. nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
  O. nr.113/2001 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente - butelii (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.752/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune (abrogat prin H.G. nr.584/2004)
  O. nr.595/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324 (abrogat prin H.G. nr.1.094/2009)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.941/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
modifică art.2 lit.b) liniuta a doua, art.3 lit.a), art.4 lit.a) pct.(i), art.5 alin.(4), art.18 alin.(2), art.25, art.26, art.27, art.28; introduce alin.(3) la art.18; abrogă art.23, art.24, anexa nr.8, în cuprinsul hotarârii urmatoarele sintagme se înlocuiesc dupa cum urmeaza: "recipiente-butelii" cu "butelii" , "recipiente-butoi" cu "butoaie", "baterii de recipiente-butelii" cu "cadre de butelii"; "examinare CE de tip" cu "examinare EC de tip", "cererea pentru examinarea CE de tip" cu "cererea pentru examinarea EC de tip", "certificat de examinare CE de tip" cu "certificat de examinare EC de tip", "examinare CE a proiectului" cu "examinare EC a proeictului", "cererea pentru examinarea CE a proiectului" cu "cererea pentru examinarea EC a proiectului", "certificat de examinare CE a proiectului" cu "certificat de examinare EC a proiectului", "verificare CE a unitatiii de produs" cu "verificare EC a unitatii de produs".
dispune republicarea
  H.G. nr.962/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul liberei circulații a mărfurilor (abrogat)
- art. 19 alin. (2); înlocuiește sintagmele " Ministerul Industriei și Resurselor" și "Ministerul Economiei și Comerțului" cu "Ministerul Economiei și Finanțelor"
Abrogat: O.U.G. nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile


Vineri, 03 iulie 2020, 20:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.