HOTĂRÂRE nr.987 din 22 august 2003
privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.987 din 22 august 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 633/4 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  H.G. nr.533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
modifică corespunzator


Miercuri, 03 martie 2021, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.