ORDIN nr.518 din 27 august 2003
al ministrului administrației și internelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.518 din 27 august 2003
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 632/3 sep. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
art.7 alin. (2) lit. d), art.17 alin. (2) lit. d), art.401, art.51 alin.(1), art. 52 alin. (2) si (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) (abrogata prin O.G. nr.26/2000)
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.315/2006 al ministrului administrației și internelor privind modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 518/2003 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003


Marți, 02 iunie 2020, 19:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.