ORDONANȚĂ nr.83 din 28 august 2003
privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.83 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.524/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 498/2003
În vigoare: Prezenta ordonanta va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 622/30 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.17
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.524/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
modifică art. 7
Modificată: O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
modifică art.3 lit.d), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6, art.7, art.9, art.10, art.11 alin.(3), art.12, art.13
  L. nr.215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
aprobă O.G. nr. 42/2004 si modifică art.3 lit. d), art.4 alin. (1), art.5 alin. (1), art.6, art.7, art.9, art.10, art.11 alin. (3), art.12, art.13
  O.G. nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
- modifica titlul, art.1, art.3 lit.a), art.4 alin. (1), art.12, art.13; înlocuieste sintagma "controale veterinare" cu sintagma " controale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
- modifică art. 7 și 13


Miercuri, 29 iunie 2022, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.