HOTĂRÂRE nr.943 din 14 august 2003
privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.943 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 603/26 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Duminică, 07 martie 2021, 11:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.