ORDIN nr.61 din 12 august 2003
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.61 din 12 august 2003
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 596/21 aug. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art.12 lit.d)
  O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
art.4 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. c) si k)
  O.G. nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
  L. nr.167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
art.II alin. (1)
Functie activa:
Modifică: O. nr.353/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
Trimitere la: O. nr.353/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.565/2000 al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.418/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 și a Ordinului ministrului transporturilor nr.353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.756/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înlocuirea anexei "Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
Derogare de la: O.G. nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.133/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică RNTR 1
odata cu:
O. nr.353/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică


Vineri, 25 septembrie 2020, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.