HOTĂRÂRE nr.922 din 14 august 2003
pentru transmiterea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști" din domeniul public al statului și din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și reamplasarea acestuia

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.922 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 594/20 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.283/2004 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului
modifică art.1, art.3 alin.(1); introduce art.41; abrogă art.5
  H.G. nr.336/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 922/2003 pentru transmiterea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști" din domeniul public al statului și din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și reamplasarea acestuia, și a Hotărârii Guvernului nr. 125/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea finanțării unor lucrări de reamplasare a Monumentului Eroilor Comuniști
modifică titlul, art.1, art.3 alin.(1) Titlu nou: Hotarâre pentru transmiterea imobilului fost «Monument al Eroilor Comunisti», proprietate publica a statului, din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»
dispune republicarea
  H.G. nr.440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
abrogă hotarârea, cu exceptia art.3 alin. (2) si art.4


Vineri, 26 februarie 2021, 06:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.