HOTĂRÂRE nr.906 din 14 august 2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.906 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 588/19 aug. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Joi, 20 februarie 2020, 20:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.