ORDIN nr.815 din 2 iulie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.815 din 2 iulie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 518/17 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
Functie activa:
Abrogă: O. nr.949/1997 privind efectuarea de catre agentii economici a raportarilor contabile
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.63/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici


Joi, 04 martie 2021, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.