LEGE nr.324 din 8 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.967/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
  H.G. nr.1.122/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
  H.G. nr.1.375/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București
  O.U.G. nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  H.G. nr.1.462/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București
  H.G. nr.1.463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - I.N.C.D.T.P. București
  O. nr.4.729/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial
  H.G. nr.1.667/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BUCUREȘTI
  H.G. nr.1.772/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii-I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"- București
  H.G. nr.1.773/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București
  H.G. nr.1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.2.115/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR
  H.G. nr.2.082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
  H.G. nr.2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș
  H.G. nr.2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.1.449/2005)
  H.G. nr.2.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.244/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
  H.G. nr.967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
  H.G. nr.966/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași (abrogat prin H.G. nr.745/2015)
  H.G. nr.987/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 București
  H.G. nr.1.399/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - I.G.R. București
  H.G. nr.1.401/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
  O. nr.2086/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil (abrogat prin O. nr.1.056/2016)
  O. nr.1.628/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  O. nr.3.794/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
  O. nr.4.087/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare (abrogat prin O. nr.252/2014)


Vineri, 05 iunie 2020, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.