HOTĂRÂRE nr.775 din 3 iulie 2003
privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, județul Buzău, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.775 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 508/15 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar


Marți, 14 iulie 2020, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.