ORDIN nr.198 din 18 iunie 2003
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.198 din 18 iunie 2003
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 460/28 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.