ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.58 din 25 iunie 2003
privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.120/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.139/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330-3304 din Codul de procedură civilă și a dispozițiilor art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. 3
  D.C.C. nr.146/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.152/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.313/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003
art.308
  D.C.C. nr.141/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 4 din Codul de procedură civilă și ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. 3
  D.C.C. nr.152/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) și (3) din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.167/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă, ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 12, art. 22 și art. 30 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993
  D.C.C. nr.872/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. I pct. 11 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. I pct. 11
  D.C.C. nr.1.000/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. II alin. (3)
  D.C.C. nr.501/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006
  D.C.C. nr.917/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX "Impozite și taxe locale", care a preluat dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997
  D.C.C. nr.971/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75—78, art. 81 și art. 89, și ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
  D.C.C. nr.62/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. I pct. 17


Duminică, 13 iunie 2021, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.