HOTĂRÂRE nr.646 din 5 iunie 2003
privind transmiterea fără plată a obiectivului de investiții Sală Polivalentă din municipiul Botoșani și a terenului aferent din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.646 din 5 iunie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 409/11 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Duminică, 07 martie 2021, 11:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.