HOTĂRÂRE nr.632 din 29 mai 2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.632 din 29 mai 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 407/11 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 26 februarie 2021, 07:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.