ORDIN nr.357 din 26 mai 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.357 din 26 mai 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 404/10 iun. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
art.18
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie activa:
Abrogă: O. nr.58/1999 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
totodata, abrogă:
O. nr.86/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și alimentației nr.58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
O. nr.283/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și alimentației nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O.G. nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
  O. nr.357/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.997/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
  O. nr.127/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind abrogarea lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 256/2003 pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 357/2003


Sâmbătă, 04 iulie 2020, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.