LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.304/2003 privind mandatarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței să semneze Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente
  H.G. nr.658/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Icemenerg - Service" - S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. București
art. 233
  H.G. nr.1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERGÓ - S.A. București pe calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București, ca filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
art. 233 alin. (1)
  H.G. nr.349/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 285/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Euroconf" - S.A. prin divizarea parțială a Regiei Autonome "Rami-Dacia"
  H.G. nr.2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "Formenerg" - S.A. și înființarea Societății Comerciale de Formare Profesională "Formenerg" - S.A. (abrogat prin H.G. nr.548/2005)
  O. nr.18/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
art. 91 alin. (2) si (3), art. 93 alin. (2) lit.c), art. 97 din sect. I cap. IV titlul III
  O. nr.23/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
art. 91 alin. (2) si (3), art. 93 alin. (2) lit. c) si art. 97 din sect. I cap. IV titlul II
  O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
  O. nr.108/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.492/C/2012)
art. 17 alin. (3)
  O. nr.492/C/2012 al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social
art. 17 alin. (3)


Luni, 06 decembrie 2021, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.