LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1/1992 privind constitutionalitatea unor prevederi ale art. 212 alin. 5 din Legea nr.31/1990, in forma adoptata pentru modificarea acestei legi
  D.C.C. nr.72/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266 pct. 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată
  D.C.C. nr.251/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 211 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată
  D.C.C. nr.145/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
  D.C.C. nr.68/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1332 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.169/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.337/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
-art. 131 alin. (4)
  D.C.C. nr.416/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.58/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 27 și 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 26/1990
art. 7 lit. b) și art. 199 alin. (1)
  D.C.C. nr.163/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
art. 256 alin. (2)
  D.C.C. nr.164/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare
art. 222 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.431/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222 alin. (1) lit. a) și e)
  D.C.C. nr.463/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 și ale art. 269 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1)
  D.C.C. nr.490/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.70/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 195 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 195 alin. (2)
  D.C.C. nr.161/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) și ale art. 107 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 103 alin. (8) și ale art. 107
  D.C.C. nr.169/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222
  D.C.C. nr.178/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (2)
  D.C.C. nr.209/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.247/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 134 alin. (1)
  D.C.C. nr.377/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. b), art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) și art. 137 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 111 alin. (2) lit. b), art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) și art. 137 alin. (3)
  D.C.C. nr.488/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  D.C.C. nr.643/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (4)
  D.C.C. nr.644/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (3)
  D.C.C. nr.677/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 134 alin. (1)
  D.C.C. nr.687/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (3)
  D.C.C. nr.47/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (4)
  D.C.C. nr.58/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (3)
  D.C.C. nr.107/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) și ale art. 133
  D.C.C. nr.197/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (7), (8) și (9) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 117 alin. (7), (8) și (9)
  D.C.C. nr.213/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.250/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.241/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 30 și ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 95 și ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 31 alin. 1, 2 și 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 233
  D.C.C. nr.255/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 pct. 2
  D.C.C. nr.370/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.387/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 229 alin. (2)
  D.C.C. nr.452/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) lit. f), art. 232 și art. 252 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 37-40 din Codul de procedură civilă și art. 147 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 227 alin. (1) lit. f), art. 232 și art. 252
  D.C.C. nr.491/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (1)
  D.C.C. nr.474/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal și ale art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 pct. 3
  D.C.C. nr.533/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 133 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.524/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 90 alin. 2, art. 214 alin. 5 și art. 224 alineatul ultim din Codul de procedură penală, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art.282 lit.a)
  D.C.C. nr.555/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) și (2) și art. 231 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) și (2) și art. 231 alin. (3)
  D.C.C. nr.572/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (2)
  D.C.C. nr.663/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 133
  D.C.C. nr.715/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133
  D.C.C. nr.713/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.745/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prevederilor art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.753/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.904/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 132 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.911/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.948/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 279 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.3/2007 DECIZIA nr. 3 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art.237
  D.C.C. nr.24/2007 DECIZIA nr. 24 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art.226
  D.C.C. nr.29/2007 DECIZIA nr. 29 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art.237 alin.(1) lit.b)
  D.C.C. nr.28/2007 DECIZIA nr. 28 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
- art. 236
  D.C.C. nr.180/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 236 alin. (1)
  D.C.C. nr.194/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.238/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.271/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 34 din Legea contabilității nr. 82/1991
art. 237
  D.C.C. nr.268/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.449/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.682/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 pct. 2
  D.C.C. nr.779/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 223 alin. (3)
  D.C.C. nr.807/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.929/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 și 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 2 și 3
  D.C.C. nr.934/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 48 alin. (3)
  D.C.C. nr.996/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art.133
  D.C.C. nr.1.030/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2), (3) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (2), (3) și (5)
  D.C.C. nr.1.064/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2721 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 2721 pct. 2
  D.C.C. nr.1.088/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222 alin. (1) lit. c) și d)
  D.C.C. nr.1.124/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.113/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 67
  D.C.C. nr.1.112/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.115/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129, art. 149, art. 150 și art. 273 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 129, art. 149, art. 150 și art. 273
  D.C.C. nr.1.114/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 6 și art. 138
  D.C.C. nr.1.136/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.1.174/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.1.214/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 126 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 126
  D.C.C. nr.129/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.200/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  D.C.C. nr.238/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.282/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  D.C.C. nr.294/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  D.C.C. nr.295/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  D.C.C. nr.392/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.394/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) și h) și art. 48 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58
  D.C.C. nr.375/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 10
  D.C.C. nr.446/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.505/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.542/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58
  D.C.C. nr.609/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 281 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 334 din Codul de procedură penală
art. 281
  D.C.C. nr.685/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (3), (4) și (7)
  D.C.C. nr.691/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119
  D.C.C. nr.775/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.780/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (3), (4) și (7)
  D.C.C. nr.806/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.799/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133
  D.C.C. nr.890/2008 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (3), (4) și (7)
  D.C.C. nr.1.177/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.200/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată
art. 237 alin. (3), (4) și (7)
  D.C.C. nr.1256/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.30/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 57 și ale art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 56 lit. c), art. 57 și ale art. 58
  D.C.C. nr.79/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 132 alin. (10)
  D.C.C. nr.142/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 3, art. 2721 pct. 2 și ale art. 273 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 3, art. 2721 pct. 2 și ale art. 273 pct. 3
  D.C.C. nr.203/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58
  D.C.C. nr.304/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119
  D.C.C. nr.440/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 252 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 252 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.490/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.573/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.558/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 237 alin. (1) lit. a) și b)
  D.C.C. nr.634/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.661/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.684/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 243 alin. (1)
  D.C.C. nr.877/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133
  D.C.C. nr.1.020/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 123 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.058/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.086/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1431 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 1431 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.166/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 37 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.245/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.242/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 146 și art. 150 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 146 și art. 150
  D.C.C. nr.1.297/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și ale art. 224 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 224
  D.C.C. nr.1.540/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.670/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 24 alin. (1) și (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor
- art. 46
  D.C.C. nr.475/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 226 alin. (3)
  D.C.C. nr.479/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 134 alin. (3)
  D.C.C. nr.590/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 60 alin. (2)
  D.C.C. nr.599/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 133 alin. (1)
  D.C.C. nr.583/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.668/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 222 alin. (1) lit. c) și d)
  D.C.C. nr.683/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 117 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.695/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 131, 132 și 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
art. 131, 132 și 133
  D.C.C. nr.711/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 132 alin. (5)
  D.C.C. nr.729/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 60 alin. (2)
  D.C.C. nr.774/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 226 alin. (3)
  D.C.C. nr.806/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală și art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 155 alin. (1)
  D.C.C. nr.777/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.835/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 226 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3
  D.C.C. nr.896/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 227 alin. (1) lit. b) și e)
  D.C.C. nr.989/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) și (3) și a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 62 alin. (1) și (3) și a art. 243 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.068/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. b), art. 12 lit. a) și art. 17 lit. h) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ale art. 272 alin. (1) pct. 2, art. 275 și art. 2821 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 272 alin. (1) pct. 2, art. 275 și art. 2821
  D.C.C. nr.1.158/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1431 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 1431 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.248/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 133 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.473/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 62
  D.C.C. nr.1.518/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (3)
  D.C.C. nr.61/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 130 alin. (2)
  D.C.C. nr.107/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 133 alin. (3)
  D.C.C. nr.162/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 136
  D.C.C. nr.167/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 133
  D.C.C. nr.357/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 272 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.658/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 132 alin. (3)
  D.C.C. nr.710/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 133 alin. (1)
  D.C.C. nr.786/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 125 alin. (5)
  D.C.C. nr.829/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. d) și art. 223 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 222 alin. (1) lit. d), art. 223
  D.C.C. nr.835/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 119 alin. (1)
  D.C.C. nr.842/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 237 alin. (1) lit. b) și alin. (7)
  D.C.C. nr.879/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 237 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.976/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 132 alin. (2)
  D.C.C. nr.994/2011 DECIZIIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. (4) și art. 132 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 131 alin. (4) și art. 132 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.025/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 272 alin. (1) pct. 2
  D.C.C. nr.1.008/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 112
  D.C.C. nr.1.026/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 222 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.1.216/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 133
  D.C.C. nr.1.196/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 127 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.299/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132, 133, 195 și 196 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 132, 133, 195 și 196
  D.C.C. nr.1.395/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 243 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.473/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 119 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.505/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 227 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.196/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (1) sintagma "nescadentă la data publicării" din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 243 alin. (1) sintagma "nescadentă la data publicării"
  D.C.C. nr.437/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 lit. f2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 8 lit. f2)
  D.C.C. nr.402/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 243 alin. (3), (4), (5), (6), (8) și (9) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 243 alin. (3), (4), (5), (6), (8) și (9)
  D.C.C. nr.420/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 46 alin. (1)
  D.C.C. nr.462/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 237 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.497/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. I pct. 4
  D.C.C. nr.610/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 lit. f2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 8 lit. f2)
  D.C.C. nr.923/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d), art. 1371 alin. (4) și art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 111 alin. (2) lit. d), art. 1371 alin. (4) și art. 152 alin. (1)
  D.C.C. nr.349/2014 DECIZIA nr. 349 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 în interpretarea dată prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 17 octombrie 2011
- art. 136 alin. (1)
  D.C.C. nr.684/2015 DECIZIA nr. 684 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990
art. 134
  D.C.C. nr.755/2015 DECIZIA nr. 755 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1)- (3) din Legea societăților nr. 31/1990 prin raportare la dispozițiile art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- art. 260 alin. (1)-(3) raportat la dispozițiile art. VI din O.U.G. nr. 43/2010
  D.C.C. nr.785/2015 DECIZIA nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului și art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990
- art. 272 alin. (1) lit. b)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.382/2018 DECIZIA nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
- soluția legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3), care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.398/2018 DECIZIA nr. 398 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
- art. 114 alin. (3)
  D.C.C. nr.219/2019 DECIZIA nr. 219 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 251 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
- art. 251 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.232/2019 DECIZIA nr. 232 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) și art. 731 din Legea societăților nr. 31/1990
- art. 6 alin. (2) si art. 731 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.481/2019 DECIZIA nr. 481 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 alin. (1) si (3) din Legea societătilor nr. 31/1990
- art. 243 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată); - art. 243 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă)


Miercuri, 01 decembrie 2021, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.