HOTĂRÂRE nr.439 din 10 aprilie 2003
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.439 din 10 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 322/13 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art.5
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.225/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O. nr.388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.2.176/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor și actualizării referirilor la standarde
modifică si completează anexele nr.6,7,9,10,11; înlocuiește în cuprinsul hotarârii urmatoarele sintagme: a) "declaratia de conformitate CE"cu "declaratia de conformitate EC"; b) "examinare CE" cu "examinare EC"; c) "certificat de examinare CE" cu "certificat de examinare EC"; d) "cererea de examinare CE" cu "cererea de examinare EC".
  H.G. nr.962/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul liberei circulații a mărfurilor (abrogat)
- modifică art. 18, art.22; introduce alin. (3) la art.13; înlocuiește sintagmele " Ministerul Industriei și Resurselor" și "Ministerul Economiei și Comerțului" cu "Ministerul Economiei și Finanțelor"
  H.G. nr.294/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
- modifică art. 1 alin. (3) și (4), anexa nr. 2; introduce mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 24
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare


Sâmbătă, 15 august 2020, 21:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.