ORDIN nr.261 din 9 aprilie 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților și de aprobare a activității de export, precum și definirea unităților supuse controlului sanitar veterinar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.261 din 9 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 302/6 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
art.30 alin.1
Functie activa:
Abrogă: O. nr.103/1998 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare și procedura de autorizare sanitară veterinară de funcționare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și privind aprobarea efectuării de activități de export cu produse de origine animală și cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
totodata, abrogă:
O. nr.150/1999 al ministrului agriculturii și alimentației privind modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr.103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare și procedura de autorizare sanitară veterinară de funcționare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și privind aprobarea efectuării de activități de export cu produse de origine animală și cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
O. nr.3/2000 al ministrului agriculturii și alimentației privind modificarea art. 16 și 17 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr.103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare și procedura de autorizare sanitară veterinară de funcționare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și privind aprobarea efectuării de activități de export cu produse de origine animală și cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
Trimitere la: L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)


Marți, 14 iulie 2020, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.