ORDIN nr.115 din 9 aprilie 2003
al ministrului muncii și solidarității sociale privind organizarea compartimentului pentru relația cu asociațiile și fundațiile și aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.115 din 9 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 299/6 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.34/1998 privind acordarea unor subventii Asociațiilor și Fundațiilor Române cu personalitate juridica, care infiinteaza unități de asistenta socială
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
art.401, art.51 alin. 1, art.52 alin. 2 si 4
  H.G. nr.1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.G. nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (abrogata prin L. nr.246/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.653/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind instrucțiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine


Luni, 25 mai 2020, 09:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.