HOTĂRÂRE nr.426 din 10 aprilie 2003
privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Dâmbovița a unui imobil proprietate publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.426 din 10 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 271/18 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)


Duminică, 23 februarie 2020, 19:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.