HOTĂRÂRE nr.414 din 10 aprilie 2003
privind transmiterea Stadionului Național situat în incinta Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.414 din 10 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 259/14 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.447/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Stadionul Național din Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu"
Trimitere la: H.G. nr.1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice


Joi, 01 octombrie 2020, 15:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.