LEGE nr.104 din 27 martie 2003
privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.104 din 27 martie 2003 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 357/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
În vigoare: 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii Norme metodologice
Norma în alb:Articol29
Publicare: M.Of. nr. 222/3 apr. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 213/25 mar. 2014
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.163/2003 pentru promulgarea Legii privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Modificată: O.G. nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
abrogă art.22 si art.24
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
abrogă art. 18 alin. (2)
  L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 115/2004
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă, la data de 27 iulie 2006, art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 și art. 25
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 27
dispune republicarea
  L. nr.47/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
- modifică art. 19 lit. c); introduce art. 161 - 164; abrogă art. 20; înlocuiește termenul "exploatarea" cu termenul "utilizarea" iar sintagma "catedrele de anatomie" se înlocuiește cu "disciplinele universitare de anatomie"
Republicare: M.Of. nr. 213/25 mar. 2014
Referită de: Decizie nr.24/2019 DECIZIA nr. 24 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 22


Marți, 25 februarie 2020, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.