LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.85 din 18 martie 2003 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 131/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de abrogare
În vigoare: da
Contine:69 art
Norma în alb:11 alin.2, 15 alin.4, 19 alin.2, 48 alin.4, 52 alin.2, 55 alin.2, 62 alin.2, 63 alin.2, 64 alin.2
Index:Aur, mine, concesiune, investitii, cartea miniera, resurse minerale, contraventii, fond geologic national, terenuri, licente, autorizatii,taxe
Publicare: M.Of. nr. 197/27 mar. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.61/1998 Legea minelor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.130/2003 pentru promulgarea Legii minelor
Modificată: L. nr.237/2004 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
modifică art. 60 alin. (1); introduce alin. (11) la art.60; abrogă art.50
Respinsă: D.C.C. nr.494/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, precum și a "interpretării" date prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 1 și ale art. 2
Modificată: L. nr.284/2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
- introduce alin.(4) la art.28
  O.U.G. nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art.3 punctul 31, art.21 alin.(2), art.44 alin.(2) - (4), art.45 alin.(1) și (2); introduce alin.(3) și (4) la art.21; abrogă art.45 alin.(3), art.60 alin.(1) și (2)
  L. nr.262/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 101/2007 și elimină de la modificare art. 21 alin. (2), modifică art. 45 alin. (1) și (2), art. 60 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 45; abrogă art. 21 alin. (3) și (4), art. 60 alin. (2)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 48 alin. (2) și (4)
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 45 alin. (4), art. 47
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 57 alin. (2); abrogă art. 57 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  H.G. nr.463/2013 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează valoarea taxelor prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
  O.U.G. nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 45 alin. (1)
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
modifică art. 54
  H.G. nr.129/2019 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
Referită de: Decizie nr.9/2019 DECIZIA nr. 9 din 11 martie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 3 pct. 1
Modificată: H.G. nr.584/2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1)


Vineri, 18 septembrie 2020, 16:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.