HOTĂRÂRE nr.117 din 30 ianuarie 2003
privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.117 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Contine:4 art+anexa
Publicare: M.Of. nr. 113/24 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.319/2018 privind darea în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum și pentru modificarea și actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Vineri, 05 martie 2021, 12:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.