ORDIN nr.88 din 5 februarie 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Naționale Interprofesionale "Vitivinicola" - O.N.I.V. din România

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.88 din 5 februarie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Contine:5 art
Index:Organizatia Nationala Interprofesionala Vitivinicola O.N.I.V.; Comercianti
Publicare: M.Of. nr. 104/19 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
  H.G. nr.383/2002 privind numirea în funcția de președinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogat prin H.G. nr.94/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.111/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizație interprofesională pe filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin"


Miercuri, 02 decembrie 2020, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.