HOTĂRÂRE nr.1591 din 18 decembrie 2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1591 din 18 decembrie 2002
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Contine:4 art+anexa (REGULAMENT cu 89 art si anexele 1-3)
Index:Contract-cadru; expropriere pentru cauze de utilitate publica; tarife; preturi; canalizare;
contor de apa; ape; servicii publice de alimentare cu apa si canalizare;
gospodarie comunala;Persoane fizice/juridice
Publicare: M.Of. nr. 85/11 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogata prin L. nr.241/2006)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităților municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995
  L. nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari
  O.G. nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut -- Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
  H.G. nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogata prin L. nr.241/2006)
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.353/2005 pentru modificarea unor dispoziții legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
Abrogat: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006


Joi, 22 octombrie 2020, 03:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.