HOTĂRÂRE nr.45 din 16 ianuarie 2003
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  H.G. nr.546/2003 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 11:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.