HOTĂRÂRE nr.44 din 16 ianuarie 2003
privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Maramureș a unui imobil proprietate publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.44 din 16 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Contine:2 art+anexa
Publicare: M.Of. nr. 82/10 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  H.G. nr.682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite


Miercuri, 03 martie 2021, 13:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.