LEGEA nr.54 din 24 ianuarie 2003
sindicatelor
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.25/2003 DECIZIA cu privire la constituționalitatea dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) teza a doua, art. 30 și ale art. 51 lit. b) din Legea sindicatelor, adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 decembrie 2002
  D.C.C. nr.469/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 2 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.50/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 22 alin. (3)
  D.C.C. nr.147/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) și (2) lit. d) și ale art. 15 alin. (3) și (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) și (2) lit. d) și ale art. 15 alin. (3) și (5)
  D.C.C. nr.175/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28
  D.C.C. nr.366/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.511/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28
  D.C.C. nr.194/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.261/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și 2, art. 299-316, art. 335 și art. 338 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 43, art. 44, art. 45 și art. 49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 43, art. 44, art. 45 și art. 49
  D.C.C. nr.781/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) teza întâi din Legea sindicatelor nr. 54/2003 și ale art. 78 partea finală din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 28 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.857/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și 2, art. 317-321 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 43-49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 43-49
  D.C.C. nr.475/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 22 alin. (3)
  D.C.C. nr.393/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 și 12, art. 18, 20, 25, 27, 31 și 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.180/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 22 alin. (3)
  D.C.C. nr.109/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 6 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.305/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 22 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.364/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, teza referitoare la magistrați
art. 4, teza referitoare la magistrați
  D.C.C. nr.473/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, ale art. 282 și ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.705/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, 282, 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73, 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, precum și a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.157/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 și 282 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.194/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282, art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73-75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul de procedură civilă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 286 - 288
  D.C.C. nr.1.220/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222, 282 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 28 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.276/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 35 alin. (1) teza finală
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.424/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222 și art. 282 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.244/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 10
  D.C.C. nr.1.014/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 10
  D.C.C. nr.1.066/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.045/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 28
  D.C.C. nr.1.414/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 28 alin. (2)


Marți, 19 ianuarie 2021, 04:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.