LEGE nr.50 din 21 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.5.442/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici (abrogat prin O. nr.4.940/2006)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)


Marți, 20 octombrie 2020, 22:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.