ORDIN nr.863 din 26 septembrie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.863 din 26 septembrie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Contine:5 art+3 anexe
Index:mediu imconjurator
Publicare: M.Of. nr. 52/30 ian. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.269/2020 al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si categorii de proiecte


Marți, 14 iulie 2020, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.