ORDIN nr.860 din 26 septembrie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.860 din 26 septembrie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:5 art+anexa
Index:Mediu inconjurator
Publicare: M.Of. nr. 52/30 ian. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
Functie activa:
Modifică: O. nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice și sociale cu impact asupra mediului inconjurator (abrogat prin H.G. nr.1.076/2004)
abrogă orice prevedere contrară.
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.864/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră
  O. nr.210/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  O. nr.1.037/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
Abrogat: O. nr.135/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private


Marți, 14 iulie 2020, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.