ORDIN nr.1.792 din 24 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.C.D. nr.10/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  O. nr.650/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituțiilor publice a unor operațiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 609/2003
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.1.078/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
  O. nr.508/C/2011 al ministrului justiției privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu


Miercuri, 12 august 2020, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.