ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 12 decembrie 2002
privind circulația pe drumurile publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.597/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
  O. nr.1.170/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - Metodologia de licențiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condițiile privind agrearea și inspecția tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum și metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor (abrogat prin O. nr.3/2008)
  I. nr.525/2003 emise de ministrul administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.574/2005)
  H.G. nr.1.538/2003 pentru organizarea și funcționarea Gărzii Financiare (abrogat prin H.G. nr.533/2007)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.2.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.574/2005 al ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.1.497/2006)
  O. nr.230/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010
  O. nr.268/2010 al ministrului administrației și internelor privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere


Sâmbătă, 04 aprilie 2020, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.