HOTĂRÂRE nr.1.312 din 20 noiembrie 2002
privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Hunedoara a unui imobil proprietate publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.312 din 20 noiembrie 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Contine:Art unic+anexa
Publicare: M.Of. nr. 870/3 dec. 2002
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  H.G. nr.682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite


Duminică, 07 martie 2021, 11:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.