LEGE nr.550 din 14 octombrie 2002
privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.216/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înființarea magazinelor "Economat"
  I. nr.DB337/2003 ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  H.G. nr.973/2004 privind aprobarea Condițiilor și a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spațiilor destinate creației artistice, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor județene, consiliilor locale ori a altor instituții sau autorități publice ori în patrimoniul regiilor autonome


Vineri, 03 iulie 2020, 20:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.