LEGE nr.550 din 14 octombrie 2002
privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.280/2003 privind aprobarea Inventarului spațiilor destinate creației artistice, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor județene, consiliilor locale sau a altor instituții ori autorități publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artiștii plastici sau de alte categorii de artiști și oameni de cultură, membri ai uniunilor naționale de creatori legal constituite în România și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
  H.G. nr.973/2004 privind aprobarea Condițiilor și a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spațiilor destinate creației artistice, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor județene, consiliilor locale ori a altor instituții sau autorități publice ori în patrimoniul regiilor autonome
art.31 alin. (4)


Vineri, 03 iulie 2020, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.