HOTĂRÂRE nr.796 din 25 iulie 2002
pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.105/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului prin achiziționare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de negociere a contractelor de vânzare-cumpărare ce urmează să fie încheiate pentru includerea în fondul forestier proprietate publică a statului a terenurilor achiziționate prin Regia Națională a Pădurilor
  O. nr.265/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2003
  O. nr.107/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2004
art.2 alin.(3) din anexa
  O. nr.130/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea zonelor deficitare în păduri
art.2 alin.(2)
  O. nr.511/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier național în anul 2005


Duminică, 07 iunie 2020, 10:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.