LEGE nr.519 din 12 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.290/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
  O. nr.373/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului economiei și comerțului pentru stabilirea documentelor justificative și a modalității de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav
  O. nr.166/2003 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.1.180/2003 privind aprobarea metodologiei de scutire a unităților protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri
  H.G. nr.1.439/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.56/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  O.G. nr.6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O. nr.216/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității de transport cu metroul și cuantumul acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)


Vineri, 05 iunie 2020, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.