LEGE nr.29 din 12 noiembrie 1968
Codul de procedură penală
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  O.U.G. nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (abrogata prin L. nr.275/2006)
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  O.U.G. nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  O.U.G. nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  L. nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (abrogata prin L. nr.286/2009)
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  O.U.G. nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
  Decizie nr.381/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă (abrogat prin Decizie nr.205/2007)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  H.G. nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.2.605/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  L. nr.25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015


Marți, 07 decembrie 2021, 23:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.