ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 13 martie 2002
privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  O. nr.92/2002 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002 (abrogat prin O. nr.103/2002)
  O. nr.102/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
  O. nr.104/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.3/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate
  O. nr.7/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O.U.G. nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.G. nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.9/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ în cadrul societăților deținute public
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
  L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  H.G. nr.889/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Optica Română" - S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "IOR" - S.A. București (abrogat prin H.G. nr.637/2006)
  H.G. nr.1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană


Luni, 06 decembrie 2021, 08:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.