ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 13 martie 2002
privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.102/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
  O. nr.3/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate
  O. nr.7/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
art.185 alin.2
  Decizie nr.1.148/2003 privind autorizarea schimbării sediului Bursei de Valori București
art. 5, art. 6 alin. (1) si (5)
  O. nr.27/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2003 privind oferta publică de valori mobiliare și alte instrumente financiare
cap. I si II din titlul III si art. 182
  O. nr.29/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 4/2003 de modificare a Instrucțiunilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
art. 185 alin. (2)
  O. nr.9/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ în cadrul societăților deținute public
art. 110


Luni, 06 decembrie 2021, 06:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.