HOTĂRÂRE nr.1.030 din 18 octombrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.382/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și/sau comercializarea materialului săditor pomicol
  O. nr.621/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producție, pentru anumite plante neprevăzute în partea A din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001
  O. nr.632/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (abrogat prin O. nr.586/2007)
  O. nr.89/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în anexele nr. 1-5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, pot fi introduse sau puse în circulație pe teritoriul României ori în zonele protejate din România, pentru experiențe, scopuri științifice sau experimentale și lucrări pe selecții varietale
  O. nr.454/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecția pădurilor și a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecția pădurilor
  O. nr.205/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea Procedurii de prelevare a probelor în cazul inspecției fitosanitare la import (abrogat prin O. nr.61/2008)
  O. nr.912/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus


Miercuri, 12 august 2020, 17:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.